עדות ראשונה - כתבי המארות

עדות ראשונה - כתבי המארות מי היו בוני החומה הראשונים ועל איזה רובד אתני התייחסה האוכלוסייה באותו פרק זמן ? כאן , נכנס ההיסטוריון לראשונה בעובי הקורה , שכן מאותו זמן לערך באה העדות _האפיגרפית הקדומה ביותר על ירושלים , הלא הם כתבי המארות המצריים . כתבים אלו הם רשימות ארוכות של אויבים - בכוח למצרים , בצירוף קללה ומארה שתחול על ראשם אם יתמרדו בפרעה . תעודות אלה הגיעו לידינו בשתי קבוצות , _שכיובל שנים מפריד בין אחת לחברתה . הקבוצה הקדומה רשומה על קערות חרס , ואילו הקבוצה המאוחרת רשומה על צלמיות טין , המסמלות את המושלים המשועבדים לפרעה 5 והכורעים לו ברך , והן שימשו בטקסים מאגיים שנועדו לקדם כל איום וסכנה . מסתבר שכתבי המארות הקדומים הם מן המאה _הי"ט לפסה"נ , כלומר , מפרק זמן שקדם לביצורי העיר שנחשפו ; והמאוחרים הם ככל הנראה מהמחצית הראשונה של המאה _הי"ח לפסה"נ . כתבי המארות הם המקור ההיסטורי החשוב ביותר על כנען לפני אמצע האלף השני , מפני שהם מונים עשרות מושלים ומקומות שלטונם בארץ זו , פורסים לפנינו יריעה אתנית ויישובית מרהיבה , ומשקפים את תחומי שליטתה , או לפחות השפעתה , של מצרים באסיה בימי ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי