מפעלי הבנייה

מפעלי הבנייה אכן , מקום המעיין _והמדרון התלול המזדקר מעליו היו אתגר לדמיונם של בוני ירושלים בתקופות הברונזה והברזל . בוצעו כאן מפעלים הנדסיים נועזים של מערך הגנה איתן , בינוי מסובך של המורד התלול גופו ומערכת מתוחכמת להספקת מים באמצעות תעלות תת קרקעיות _ופירים אנכיים . למרות המגבלות בדרכי החפירה , עקב התנאים הבלתי נוחים שבהם שרוי האתר , וחרף הריסת שכבות היישוב כתוצאה מן ההתיישבות האינטנסיבית במקום , ניתן לקבוע את רציפות היישוב בירושלים , שכמעט לא פסקה למן התקופה הכלקוליתית , באלף הרביעי לפסה"נ . על קיומו של היישוב בתקופה זו מעידים אך ורק כלי חרס , ואילו שרידי בנייה מפרק זמן זה לא נתגלו . שרידי המבנים הקדומים ביותר שנחשפו עד כה במקום שייכים לתקופת הברונזה הקדומה , באלף השלישי לפסה"נ . מתקופת הברונזה התיכונה ב ( המאה _הי"ח לפסה"נ ) נחשפו חומה וקטעי ביצורים במדרון המזרחי התחתון המקיפים את עין גיחון . החומה בנויה אבני גוויל ונתגלו שרידי מגדל , ששמר _3 וראה סקירה על ירושלים הקדומה אצל מזר , ירושלים בתקופת המקרא , _עמ' . _44-11 על שער העיר . זו היתה חומת העיר במשך תקופה ארוכה מאוד . היא הגנה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי