הגיגים מטה־היסטוריים

הגיגים _מטה היסטוריים אם יש תוקף לשר ההיסטוריה וטעם _לאידאולוגיה השואבת מזכות ראשונים , הרי ברי שירושלים זכתה למעלת כבודה ולייחוד מעמדה בקרב ישראל והעמים מכוח מעשיהם של דויד ושלמה ומלכי יהודה שאחריהם . שלטון ישראל הוא שזימן לעיר הזאת אותו זיווג מופלא של חיוניות ארצית מדינית ושל הילת קדושה דתית , 'ירושלים של מטה' ו'ירושלים של מעלה . ' השראתה עמדה לה לימים , כאשר בנוסף על היהדות נתקשרו אליה שתי הדתות המונותיאיסטיות האחרות , והיא הפכה 'מטרופולין לכל הארצות , ' שכן מטבע ברייתה לא נועדה ירושלים לגורלה . היא לא ניחנה בסגולות טופוגרפיות ואסטרטגיות חורגות מגדר הרגיל , כמקומות רבים אחרים בארץ . אף על פי ששכנה על נתיבי דרכים , לא היתה צומת דרכים מרכזי באזור , דוגמת גבעת שאול השוכנת כשישה ק"מ צפונה לה . מעולם לא נתייחדה בתנאים מרביים בתחום הכלכלי או החקלאי , כי אכן 'ירושלים הרים סביב לה . ' אף שטח העיר נפל בראשונה במידה ניכרת מזה של כמה וכמה ערים אחרות בארץ . עובדות אלו מבליטות ביתר שאת את משמעות פועלם של דוד ושלמה בהפיכת העיר הנוכרית למטרופולין מדינית ולאומית של האומה _ולמרכזה הדתי והרוחני . וזא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי