סיכום

סיכום מיקומה של ירושלים בלב הרי יהודה , במרכז ארץ ישראל ובתחומי האקלים הים תיכוני , יכול היה להיחשב כמיקום נוח מבחינת התנאים הטבעיים , ולפיכך כגורם המסביר את התפתחותה . אולם ניתוח מפורט של איתורה של עיר דויד , גרעינה הראשוני של ירושלים , הצביע על כך שהיא היתה רחוקה מצירי הדרכים הראשיות , על גבול המדבר , ובעלת פוטנציאל חקלאי מוגבל למדי . התנאים באתרה של עיר דויד , ובמיוחד ההיצמדות אל מעיין הגיהוץ , כמקור מים יציב , ואל שטחי קרקע חקלאית באגן נחל קדרון , אפשרו את התפתחותו של יישוב בינוני , שרבים כמוהו התקיימו ברחבי הרי יהודה ובארץ כולה . נראה , לפיכך , שעלייתה של ירושלים מכפר בינוני לעיר , בעלת חשיבות כה רבה , שתחומי השפעתה נמדדים בקנה מידה ארצי ובין לאומי _, התרחשה לא בשל תנאי הטבע , אלא למרות מגבלותיהם של תנאים אלה ; את התפתחותה זו של העיר יש לייחס לגורמים היסטוריים , _36 _קרמון _, ירושלים . _37 אהרוני , אטלס כרטא , מפה , 10 _עמ' _38 . 17 אהרוני , ארץ ישראל , עמ _' _39 . 46 אהרוני , אטלס כרטא , מפה , 56 _עמ' _40 . 44 י' רול , 'מערך הדרכים התמיות בארץ ישראל , ' קדמוניות , 35-34 ( תשל _''...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי