איור 2.מפת העיר העתיקה — התשתית הטופוגרפית: רכסים ונחלים