אגן העיר העתיקה

_אגן העיר העתיקה אגן העיר העתיקה תחום בין שני נחלים המתנקזים מצפון לדרום : נחל קדרון במזרח , וגיא בן הינום במערב ובדרום . במרכז תחום העיר העתיקה עובר יובל נוסף של _הקדרון , שכונה בלשון המקרא בשם ' הגיא' ובלשונו של יוסף בן מתתיהו _'טירופויון . ' שלושת הנחלים הללו תוחמים ביניהם שני רכסים : הרכס הראשון , במזרח , תחום בין הקדרון לטירופויון בתחומיו מצויות הגבעה המזרחית , הכוללת את גבעת עיר דויד , את העופל והר הבית ; וצפונה ממנה גבעת בית חסדא . הרכס השני מצוי במערב , _19 _קרמון _, ירושלים . _20 ראה , למשל : נחמיה ב _טו ; יוסף _בן מתתיהו _, מלחמת היהודים , ה ר א ; וכן מ' _אבי יונה , ' הארכיאולוגיה והטופוגרפיה של ירושלים בימי הבית השני , ' ספר ירושלים ( _תשט"ז , ( _עמ' . 305 נעיר שתרגומו המילולי של המונח טירופויון — 'גיא עושי הגבינה' הוא ככל הנראה חסר משמעות , ויש לשער ששמו המקורי של הגיא השתבש ביוונית בידי מעתיקי כתבי היד של יוסף _בן מתתיהו . _21 אצל יוסף _בן מתתיהו השתמר השם 'ביזיתא' ( מלחמת היהודים , _הרב , ([ 299-2981 אך מקובל להניח שהשם העברי המקורי היה 'בית חסדא' או ' בית זיתא ; _' וראה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי