איור 1.מפת סביבות ירושלים — קו פרשת המים הארצית ותחומי אגני הניקוז העיקריים