מאפיינים גיאולוגיים

מאפיינים גיאולוגיים המסלע בהרי ירושלים , כמו ברוב חלקי ארץ ישראל , בנוי מסלעי משקע ימיים . בין הסלעים הללו שכבות של גיר קשה , דולומיט , _חואר , _קירטון וצור . ירושלים ממוקמת סמוך לגבול בין שתי חבורות _8 אטלס ירושלים , גליון , 1 . 2 אקלים והידרולוגיה . _9 ד' עמירן , גשמים ומדיניות המים בישראל , סדרות של שנים שחונות ושל שנים גשומות והשלכתן על מדיניות המים , ירושלים , 1994 לוחות 2 א , , 5 _עמ' . 33-28 תחנה נוספת ממוקמת בנמל התעופה בעטרות ומופעלת מטעם השירות המטאורולוגי , נתוניה מציגים ערכים דומים . _10 עמירן , שם , לוח , 5 _עמ' . 33-32 _ת ערכים אלה מתבססים על ממוצעים רב שנתיים לשנים . 1983-1968 ראה : שנתון סטטיסטי לירושלים , מס' , 11 ירושלים , 1992 לוח ב , 4 / עמ _12 . 18 ' _ד' עמירן , היבט סטטיסטי : נתוני אקלים לירושלים , ירושלים . 1995 סלעים - חבורת הר הצופים הקירטונית , בת גיל _סברן ואיאוקן ממזרח לעיר , _ממדרונות הר הצופים והר הזיתים ומזרחה ; וחבורת יהודה , הבנויה בעיקר גיר קשה ודולומיט מגיל קנומן וטורון , מקו זה ומערבה . כל אחת משתי חבורות אלה כוללת מספר תצורות , ולכל תצורה מאפיינים מ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי