אקלים

אקלים הרי ירושלים נמצאים בתחומי החבל הים תיכוני _, וירושלים סמוכה לגבולו של מדבר יהודה . תצפיות אקלימיות בירושלים נערכות באופן סדיר וכמעט ברציפות מאז שנת . 1844 במדידות הוחל ביוזמתו של רופא בית החולים של המיסיון הסקוטי , _ד"ר _מק גוון , יוזמה שנמשכה בבית חולים זה ברציפות למעלה ממאה שנה . תחנת מדידה נוספת הוקמה בשנת 1896 במושבה הגרמנית על ידי החברה הגרמנית לחקירת ארץ ישראל ; תחנות נוספות פעלו במושבה האמריקנית , בבית היתומים מיסודו של שנלר , במגרש הרוסים ועוד . מרבית התצפיות הללו התייחסו למשקעים , ובעיקר לכמויות הגשמים . התצפיות בכמויות המשקעים תוקנו וחושבו , כך שבידינו סדרת מדידות רציפה ומתוקנת החל בשנת 1846 / 7 ועד ימינו . משטר הגשמים עונת הגשמים נמשכת בדרך כלל מסוף אוקטובר או תחילת נובמבר ועד חודש מאי . במהלך חודשים אלה נוצרות מעל הים התיכון מערכות של שקעים ברומטריים , הנעות מזרחה . כאשר נתקלים גושי העננים במכשול הררי , הם עולים , מתקררים , מגיעים לנקודת ההתעבות , וממטירים את מטענם . לפיכך מביאה העלייה בגובה לעלייה בכמות המשקעים , והרי ירושלים זוכים לכמויות משקעים ניכרות . מזרחה יותר ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי