מבוא

מבוא תנאי הסובב הגיאוגרפיים , ובמיוחד התנאים הפיסיים , דהיינו המסלע והקרקע , פני השטח והתבליט , משטר הגשמים , הקרינה והרוחות , מקורות המים , הצמחייה הטבעית וגורמים טבעיים אחרים , נחשבו במשך שנים רבות לנתונים בסיסיים , הקובעים את מערכת התנאים המוחלטת לפעילות האדם לאורך ההיסטוריה , משל היו תנאי הטבע הבמה והתפאורה לתיאטרון שבו מתרחשת עלילת ההיסטוריה . השקפה גיאוגרפית זו , שזכתה מאוחר יותר לביקורת חריפה , כונתה בשם דטרמיניזם פיסי , ובגללה נפתחו חיבורים היסטוריים רבים בפרקי מבוא גיאוגרפיים נרחבים . גם במחקר ארץ ישראל ניכר הדבר בחיבורים אחדים , כדוגמת ספריהם של _ג'ורג' אדם סמית , פ"מ אבל ואחרים . ברוח דומה , אף כי לא קיצונית מבחינת העמדה הדטרמיניסטית , נקט גם 'ספר ירושלים' במהדורתו הראשונה , כשסדרת מאמרים על הגיאולוגיה , האקלים , הטופוגרפיה , החי והצומח של סביבות ירושלים , שנתחברו על ידי טובי המלומדים בתחומים אלה , נכללו בו כחטיבת מאמרי מבוא . המאמר שלפנינו אינו מתיימר להיות תחליף למאמרים אלה , ואף לא לעבודותיהם של מומחים בתחומים השונים שנתפרסמו במרוצת ארבעים השנים שחלפו מאז יצא לאור 'ספר יר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי