פרק ראשון ירושלים וסביבותיה: השפעת התנאים הפיסיים על יישובה של ירושלים

פרק ראשון ירושלים וסביבותיה : השפעת התנאים הפיסיים על יישובה של ירושלים _ריבב רובין  אל הספר
יד יצחק בן-צבי