מבוא

מבוא הבעייתיות בכתיבת ההיסטוריה של ירושלים הקדומה אין לך תקופה נעלמה יותר בתולדות ירושלים מזו שבה עוסק ספר זה , מאחר ואין בידינו מקורות על פרקי זמן ארוכים בתולדותיה . לא מקורות שבכתב , אף לא מקורות ארכיאולוגיים מספיקים . גם כשיש בידינו מקורות משני הסוגים לעתים הם סותרים , או לפחות נראים כסותרים זה את זה . שמה של ירושלים , ושל שליטיה , עולה לראשונה בכתבי המארות המצריים שמימי השושלות י"ב וי _'' ג של מצרים , וזמנם מקביל לשלב הראשון של תקופת הברונזה התיכונה _בארץ ישראל . לאחר שתיקה ארוכה שב שמה של ירושלים ועולה בתעודות אל עמארנה מהמאה _הי"ד לפסה"נ . תיק התעודות העוסק _בעב : ךח'בה מושל ירושלים ויחסיו עם שכניו ועם השלטונות המצריים , משתלב בתולדותיה של ארץ כנען באותה עת ומסייע בשחזור התקופה . אלא שהתמונה הארכיאולוגית של ירושלים בתקופת הברונזה התיכונה ובתקופת הברונזה המאוחרת ( תקופת אל עמארנה ) עודנה בעייתית . המקורות המקראיים על ירושלים עד לכיבושה בידי דויד מעורפלים ביותר , ומהימנותם ההיסטורית מוטלת בספק . פרשת הפגישה בין אברהם _ומלכיצדק מלך שלם ארוגה בסיפור על מלחמת ארבעת המלכים בחמשת המלכים...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי