ספר ירושלים תקופת המקרא

םפר ירושלים תקופת המקרא | המרכז לחקר תולדות ארץ ישראל ויישובה של יד יצחק בן צבי והאוניברסיטה העברית , ירושלים ספר ירושלים תקופת המקרא העורכים : שמואל אחיטוב ן עמיחי מזר הוצאת יד יצחק בן צבי ירושלים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי