רבי שמעון בן מנסיא

רבי שמעון בן מנסיא רא ^ חבורת "עדה קדו ^/ ה ' רבי שמעון בן מנסיא , תנא בדור החמישי , בן דורו של רבי יהודה הנשיא וחברו של רבי יוסי בן המשולם , נוהג היה לחלק את היום לשלושה : שליש לתורה , שליש לתפילה , שליש למלאכה . יחד עם רבי יוסי בן המשולם עמד רבי שמעון בן מנסיא בראש חבורה שנקראה "עדה קדושה . " במסכת ביצה מופיע שקלא וטריא בינו לבין רבי יהודה הנשיא : מה דינו של בכור תם של בהמה טהורה , שנפל לבור וחוששים שימות שם ? שהרי בכור אין שוחטים לאחר חורבן הבית , אלא כאשר נפל בו מום . ציוני דרך בכפר ג'ש ( גוש חלב , ( בצד כביש סאםא-צפת , כ 4 ק"מ מצפון לצומת מירון , בכביש מם' . 89 נחש מי בא בדיון בבית המדרש איזה שימוש מותר לעשות בבעלי חיים - למשל , אם אווזים ותרנגולים , שיש להם רגליים , נכללים בציווי "לא תחסום שור בדישו" — הגיעו במהלך הדברים לעיון בנושא הנחש . וכאן אמר רבי שמעון בן מנסיא : חבל על משרת גדול שאבד מן העולם . מי הוא המשרת הזה ? הנחש . שאלמלא נתקלל הנחש , היו מזדמנים לביתו של כל אחד ואחד מישראל שני נחשים םובים . את הנחש האחד היה משגר לצפון , ואת האחר לדרום , כדי להביא לו  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור