רבי יוסי דמן פקיעין

רבי יוסי דמן פקיעין ^ ^ ^ בפקיעין מצוי גם קברו של רבי יוסי דמן פקיעין - דמות הנזכרת בספר "הזוהר . " על רבי יוסי מהלכות בקרב יהודי פקיעין אגדות שונות . אחת מהן מספרת שפעם היה חורף קשה , שמימיו איימו להטביע אדם ובהמה ואת כל הצומח . הלכו בני פקיעין להשתטח על קברו של רבי יוסי ולבקש ממנו שיפעל בשמי מרום להפסיק את הגשמים הנוראים הללו . באותה עת , כשבני פקיעין התפללו על קברו של רבי יוסי , תחב אחד מהם קנים ארוכים כדי למדוד מה עומקה של המערה . אותו אדם שנעץ את הקנים , התעורר בלילה משנתו כשהוא שטוף זיעה קרה . שכן , בחלומו נראה אליו רבי יוסי דמן פקיעין , ושאל אותו : מדוע דקרת את גופי בקנים והדרכת את מנוחתי , בדיוק כאשר התפללתי אתכם תפילת שמונה עשרה ? אם לא תבקש ממני סליחה ומחילה , מרה תהא אחריתך ! נבהל האיש עד מאוד , הלך אל קברו של רבי יוסי דמן פקיעין , השתטח שם , בדמעות שליש ביקש סליחה ומחילה , סייד מחדש את המצבה ואף הדליק עששית של שמן כדי לכפר על עוונותיו . ציוני דרך בתוך חלקה חקלאית פרסית בלב הכפר פקיעין .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור