מלכותו של הורדוס רשימת תאריכים

מלכותו של הורדוס רשימת תאריכים 73 לפנה"ס ( לערך ) — לידתו של הורדוס - 67 מותה של שלומציון המלכה , אלמנת _אלכסנדר ינאי — 63 כיבוש ארץ ישראל בידי פומפיוס 40—63 לפנה"ס — הורקנוס השני בהן גדול ואתנארך ביהודה — 47 מינוי הורדוס למושל בגליל — 43 מות אנטיפטר אבי הורדוס — 40 פלישת הפרתים לאסיה הקטנה , סוריה _pK 1 ישראל ; הורדוס בורח לרומא ; ה _? נט מכיר בהורדוס כמלך יהודה 38—40 לפנה"ס — מתתיהו אנטיגונוס מלך וכהן גדול בירושלים קיץ — 37 ירושלים נופלת בירי צבא הורדוס והרומים,- הורדוס מלך ביהודה קיץ -32קיץ — 31 מלחמת הורדוס בנבטים - 31 קרב _אקטיום,- נצחון אוקטביאנוס על אנטוניוס — 30 הוצאתו להורג של הורקנוס השני — 29 הוצאתה להורג של מרים החשמונאית אשת הורדוס 25 ( לערך ) — בניינה של העיר סבסטי בשומרון 10-22 לפנה"ס — בניינה של העיר קיסריה 19—20 לפנה"ס — ראשית מפעל הבנייה של מתחם הר הבית ובית המקדש בירושלים - 15 מרקוס אגריפה מבקר בירושלים — 14 מסעו של הוררוס לים השחור ולאסיה הקטנה , וביקורו שם עם מרקוס אגריפה 7 לפנה '' ס ( לערך ) — הוצאתם להורג של אלכסנדר ואריסטובולוס בני הורדוס ומרים החשמונאית 4 לפנה"...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור