פרק י"ג הערכת פועלו של הורדוס

פרק י"ג הערכת פועלו של הורדוס הרבה ניגודים היו ביחסים שבין הורדוס לבין רובה של האומה היהודית . חלקם היו בעלי אופי עקרוני וחלקם נגעו לפרטים . חריפות הניגודים גם לא הייתה שווה בתקופות שונות של מלכות הורדוס . אך ללא ספק מלכתחילה העיבה על מלכות הורדוס העובדה שהוא היה אוזורפטור , שעלה לשלטון בעזרת כידוניה של רומא , על חורבות בית חשמונאי . הורדוס היה ממוצא אדומי , שבית אביו רק תמול שלשום הצטרף ליהדות . בנישואיו למרים החשמונאית והחזרתו של הורקנוס מבבל , אפשר היה לראות צעד אחד קדימה לשיכוך ההתמרמרות שנפוצה על רקע נישול בית חשמונאי ממעמדו . אך תוך זמן קצר נשתבשו הדברים . מינויו של אריסטובולוס לכהונה גדולה וטביעתו בבריכות יריחו , אסון שהורדוס נחשד בגרימתו , ויותר מזה , הוצאתם להורג של הורקנוס השני , של מרים ושל אלכסנדרה אמה בהפרש זמן קצר , כל המעשים האלה הגדילו את האיבה בין העם ובין הורדוס על רקע ההשתלטות בכוח של הורדוס ונישול בית חשמונאי . שינוי מסוים חל אולי שוב בתקופת הזוהר של הורדוס , כשאלכסנדר ואריסטובולוס נועדו להיות יורשי העצר , והעם ראה בהם נסיכים חשמונאים חוקיים . אולם חיסולם לא השאיר מ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור