פרק י"א יחסיו של הורדוס עם הכיתות השונות ועם יהודי התפוצות

פרק י"א יחטיו של הורדוס עם הכיתות השונות ועם יהודי התפוצות יש עניין רב בשאלת התייחסותו של הורדוס לשלוש הכיתות המפורסמות של תקופת החשמונאים : הפרושים , _הצדוקים והאיסיים . נתחיל באחרונים . האיסיים בוודאי לא היו שותפים לשלטון החשמונאי , שכן אם נזהה אותם לפי הזיהוי המקובל ביותר עם כת ים המלח , הרי שהאיסיים היו מתנגדים עקרוניים לבית חשמונאי , ובמקרה הטוב — אדישים לגורלו . אשר להוררוס , אין להניח שהאיסיים אהדו אותו , אבל גם לא ראו במסירת השלטון לידיו פורענות יוצאת מגדר הרגיל , כי אם המשך של מצב , שלפי השקפותיהם ארעיותו הייתה מחויבת המציאות , מצב שייעלם עם קץ הימים המיוחל . למעשה , יכול היה לשרור מצב של פשרה בין האיסיים ובין הורדוס , כשהראשונים מגלים גישה פאסיווית למתרחש , ואילו הורדוס יכול להרשות לעצמו לגלות סובלנות ונדיבות כלפי בני הכת האיזוטרית . השתמרה גם ידיעה על קשרים קרובים בין הורדוס למנחם האיסיי . בהיות הורדוס ילד , כשהלך לבית הספר , ניבא לו מנחם את מלכות היהודים . אשר לצדוקים , נבון שרוב השליטים החשמונאיים ומקורביהם נמנו עם כת זו , ויש להניח שגם אנטיגונוס וההנהגה החשמונאית של זמנו ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור