פרק י ' התפתחויות חברתיות

פרק י ' התפתחויות חברתיות המלחמה הקשה בין הורדוס לאנטיגונוס הביאה להשמדתה של העילית החברתית , שהייתה קשורה בבית חשמונאי ואשר הנהיגה יחד עם בית זה את החברה היהודית במשך דורות . טבח נורא נערך בירושלים לאחר כיבושה בידי סוקיוס והורדוס . אך נוסף להרג ללא אבחנה בזמן הכיבוש , הטיל הורדוס על נאמניו את התפקיד למנוע את הסתלקות אויביו מירושלים . הורדוס גם הוציא לפועל הריגות מאורגנות של ראשי סיעתו של אנטיגונוס , החרים את רכושם וכן ציווה על הריגתם של ארבעים וחמישה אנשים שנמנו עם יקירי יהודה . בגין האבירות החמורות שספגה העילית החברתית הקודמת מימי יהודה החשמונאית והעוינות שגילו כלפיו מרכיביה השונים שנשארו נאמנים לחשמונאים , עמר הורדוס בפני בעיה קשה והיא — איך להקים עילית חדשה בחברה היהודית שתהיה מורכבת מיסודות ידידותיים שעליהם יוכל להשתית את מלכותו בארץ ישראל היהודית . הוא ניסה לפתור את הבעיה באופנים שונים ונראה שאכן הצליח בהדרגה לבסס עילית חדשה שכללה אישים ובתים חדשים שלא היו קשורים כלל בבית חשמונאי ובעבר החשמונאי . שכבה שלטת זו כבר נתגבשה בימי מלכותו של הורדוס עצמו והחזיקה מעמר גם בימי בנו ארכלאוס ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור