אמת המים ההרודיאנית בקיסריה . ( צילם : זאב רדובן )