החדר החם ( קלדריום ) מתוך בית המרחץ הגדול מימי הורדוס , שנחשף על מצדה בסמוך לארמון הצפוני ( צילם א' וולק )