מתחם בית המקדש בירושלים כפי שנבנה על ידי הורדוס . מימין הכותל הדרומי הנושא את העזרה המלכותית : במרכז בית המקדש , ברגע משמאל מבצר אנטוניה . מתוך התבנית במלון " ארץ הצבי " בירושלים , בעיצוב פרופ' מ' אבי יונה ( צילם : אהוד נצר )