פרק ח ' הצבא והמערכת הכלכלית של הממלכה

פרק ח ' הצבא והמערכת הכלכלית של הממלכה משטרו של הורדוס התבסס על כוח צבאי משלו , ולאחר הקרב ליד אקטיום לא חנו עוד ביהודה לגיונות רומיים . צבא הורדוס עצמו היה מספיק חזק כדי לדכא בל תסיסה המכוונת נגר המלך . אמנם גם עתה יכלו קושרים ומורדים לצפות שבשעת הצורך יופיעו במהירות כוחות צבאיים רומיים מסוריה כדי לסייע בידי המלך , ועל כן לא היה טעם להשתעשע בתקוות שרומא לא תעמוד מאחוריו . אולם למעשה לא נתגלה צורך כזה והורדוס שלט בבטחה על ממלכתו עד יומו האחרון . יש להניח שהורדוס ביסס את צבאו על היסודות הקודמים של המבנה הצבאי החשמונאי , כפי שהתגבש במשך דורות אחדים של קיומו . הצבא החשמונאי אימץ לו במשך השנים את שיטות הלחימה ההלניסטיות , נוסף על המסורת העממית היהודית . הצבא הזה בגלגוליו השונים היה מורכב מצד אחר מאיכרי _א _- _^ _ישראל היהודית ומצד שני היו בו יחידות של חיל שכירים בעיקר מבני אסיה הקטנה . הורדוס נזקק במשך ימי מלכותו גם לאיכרים היהודים וגם לחיל שבירים . חיל השכירים היה עתה מגוון יותר מזה שעמד לרשותם של החשמונאים . יש לשער שלפחות במלחמה הראשונה נגד הנבטים היוו האיברים היהודים חלק לא מבוטל מצבאו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור