פרק ז ' המשטר הפנימי בממלכה

פרק ז ' המשטר הפנימי בממלכה מזווית הראייה של השלטון הרומי העליון , היה הורדוס שליט בלתי מוגבל בסמכויותיו בתוך ממלכתו ואדון על החיים והמוות של נתיניו , של יהודים ונוכרים כאחד . מזווית הראייה של הנתינים , הייתה הרגשה אחרת . מבחינה יהודית , לא זו בלבד שהוררוס נתפס כמלך שהוטל מן החוץ , שלא על דעת המוני העם היהודי , אלא אף רן 1 סמכויותיו של מלך יהודי נתפסו כמסויגות על ידי המסורת , המוסר , הדת והמשפט , כפי שהתפתחו וגובשו במשך הדורות ואשר הגבילו בדרכים שונות את שרירות הלב של השליט . קיימים היו גם מוסדות שהיכו שורשים בחיי האומה , ושעצם קיומם היווה מחסום מסוים כלפי אבסולוטיזם שרירותי . ואשר לאוכלוסייה הנוכרית , בעיקר זו של הערים ההלניסטיות הוותיקות , הרי זו מלכתחילה לא ראתה במלך יהודי , מלך הולם שבממלכתו הן צריכות להיכלל . וכשם שבמסורת היהודית נתקיימו הגבלות לשלטון היחיד , כן גם במסורת העירונית ההלניסטית נשארו עדיין בצורה חזקה הרעיונות של האוטונומיה העירונית , שלא תמיד תאמו את רצונו של המלך ולא תמיד יבלו לדור אתו בכפיפה אחת . רעיונות אלה לא היו זרים גם לראשיה של רומא . אנו רואים אפוא שמשני המרכ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור