פרק ד' התבססותו של הורדוס על כסא המלכות

פרק ד' התבססותו של הורדוס על כסא המלכות בפרק הקודם עמדנו על הגורמים למלחמה שבין הורדוס _לנגיטים . מלחמה זו , בין הורדוס למליכוס מלך הנבטים , התנהלה באותו זמן שבו נערך המאבק המכריע על השלטון בקיסרות הרומית בין אנטוניוס ובין אוקטביאנוס . למערבה זו עם הנבטים הייתה גם תוצאת לוואי חשובה , והיא שהורות לכך לא השתתף הורדוס אישית במלחמה שבין אנטוניוס ובין אוקטביאנוס . מלחמה זו הוכרעה אפוא לטובת אוקטביאנוס מבלי שהוררוס השתתף בה . אשר למלחמה שבין הורדוס למליכוס מלך הנבטים , חייבים להודות שלמרות העדות המפורשת של מקורותינו , אנו מגששים באפלה ביחס לנסיבות פרוץ המלחמה . שני המלכים היו בעלי בריתו של אנטוניוס והיו שרויים בתחום השפעתו ועל כן קשה להבין על שום מה דחפה קליאופטרה את הורדוס לצאת למערכה דווקא כשהתקרבה שעתה של ההכרעה הגורלית ביחס לקיסרות הרומית בכללה . האם הייתה זו החלטה שרירותית , תולדה של גחמה ואינטרסים צרים , או שפעלו כאן מניעים כבדי משקל , אלא שהמקורות שלנו , האוהדים את הורדוס והשונאים את קליאופטרה , נמנעו מלהצביע עליהם . הקרבות ניטשו בחלקים שונים של עבר הירדן . בשלביה השונים של המלחמה נטו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור