שרידי טרקלין ענק בארמון החורף של הורדוס ביריחו. רצפת הטרקלין הייתה מכוסה באריחי אבן צבעונית שנשדדו כולם, אך התירו את רישומם