פרק א 'עלייתו של הורדוס

פרק א 'עלייתו של הורדוס מלכותו של הוררוס היא אחד הפרקים החשובים בתולדות האומה היהודית בימי הבית השני . חשיבותה רבה הן מבחינה פוליטית , הן מבחינת המקום שמילאה בתולדות ההתפתחות החברתית של pK ישראל היהודית וקשריה עם התפוצות והן מבחינת תולדותיה של התרבות החומרית ושינוי נופה של _pKn הורות למפעלי הבנייה והפיתוח ללא תקדים שאפיינו את הממלכה ההרודיאנית . שקדמה ממלכה לה . זו אילולא היא גם בית המשך חשמונאי וגם אנטיתיזה והפיכתה לממלכה של _א _- _^ _ישראל החשמונאית כולה לחלק אינטגרלי של ממלכת יהודה ואילולא גיורם והטמעתם של עיקר התושבים הכפריים של _ארץ ישראל והתהוותה של יישות מדינית מחודשת בכל היקפה של - _/~ 7 a > 7 לא היה מקום לכינונה של הממלכה ההרודיאנית . אולם ממלכה זו הייתה שונה מקודמתה . ממלכת בית חשמונאי בטלה ועברה מן העולם כבר כתוצאה מההתנגשות הראשונה עם רומא בימי _פוקלפיוס , בשנת 63 לפני הספירה . הרומאים החלו לבסס את שלטונם בארץ ישראל על הערים ההלניסטיות ועל המרכיב ההלניסטי סורי , כלומר על אותו יסוד שסבל יותר מכולם מהתקדמות בית חשמונאי ומהפיכתה של _pk _iu _^ _Vk לממלכת יהודה . דבר זה תא...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור