תוכן

תוכן פתח דבר 7 פרק אי עלייתו של הורדוס 9 פרק ב' המסורת ההיסטוריוגרפית על הורדוס 18 פרק ג' הורדוס בצלו של אנטוניוס 25 פרקו התבססותו של הורדוס על כסא המלכות 32 פרקה' הורדוס והקיסרות הרומית 39 פרק ר מעמדו של הוררוס 47 פרק ד המשטר הפנימי בממלכה 55 פרקת הצבא והמערכת הכלכלית של הממלכה 62 פרקט' הורדוס גדול הבונים 70 פרקי התפתחויות חברתיות 81 פרק י"א  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור