מלכותו של הורדוס

אוניברסיטה r 1 _Lun m מנחם שטרן מלכותו של הורדוס ספריית אוניברסיטה משודרת קצין חינוך ראשי / גלי צה '' ל בחסות אוניברסיטת _תל אביב עורכת הסדרה : תרצה יובל  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור