תת.ק9ל

קטע יבקדיש : "תתקבל _צלותהון _ובעותהון דכל בית ישראל קדם אבוחון דבשמיא ואמרו אמן" ומשמעו : תתקבל תפילתם ובקשתם של כל בית ישראל לפני אביהם שבשמיים ואמרו אמן . מבחינים בכמה סוגי קדיש . כך הקדיש שאין אומרים בו "תתקבל" מכונה חצי קדיש , וקדיש שלם הוא הקדיש שאומרים בו "תתקבל" ולפיכך מכנים אותו גם "קדיש תתקבל . " קדיש יתום חסר בו פסוק זה . וקדיש שלם אומר שליח הציבור פעם אחת בכל אחת מתפילות שחרית , מנחה , ומעריב , לפני תפילת עלינו לשבח . ולפי הרמב"ם נוהגים לאמרו רק בקדיש אחרון שאין אומרים אחריו כלום אלא גומרים אותו ונפטרים לבתיהם ולעסקיהם . קדיש דרבנן הוא קדיש שאומרים אחרי לימוד התורה , ומתחיל לאחר סיום הקדיש הרגיל "על ישראל ועל רבנן " וכו י .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור