תתנ"ו, ?זר1ת

שנת תתנ " ו במניין השנים העברי היא שנת . 1096 משנה זו החל חורבן הקהילות בגלילות הריינוס ושאר ערי גרמניה , משהחל מסע הצלב הראשון . העילה להכרזת מסע הצלב היו שמועות רעות שהגיעו לאירופה על המצב בארץ הקודש . מזמן שכבשו הסלג י וקים את הארץ , כשלוש מאות שנים קודם לכן , כבדה ידם על נוצרים שביקרו בארץ . האפיפיור אורבאן השני שמע על כך והחליט לכבוש את הארץ . הוא יצא _לקלךמון שבצרפת הדרומית וקרא לכבוש את ארץ הקודש . עתה החל מסע הצלב . האספסוף הנלהב שיצא לכבוש את הארץ הקדושה מידי הכופרים החל את פעולתו בפגיעה ביהודים הקרובים אליו . הפורענות החלה בעיר שפיירא בחודש אייר תתנ " ו . משם עברו ליתר הקהילות והרגו כמעט את כל היהודים . מעטים ניצלו . היו שנסחבו לכנסיות והוטבלו לנצרות . על שם אותה שנת פורענות מכונה התקופה כולה גזרות תתנ"ו . לזכר הצרות חוברו י קינות וסליחות , ונקבעו תעניות ציבור . גס תפילת " אב הרחמים" הנאמרת ברוב השבתות לפני תפילת מוסף נתחברה לזכר קדושי תתנ"ו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור