תשר"ת

ג נוטריקון של "תקיעה שברים תרועה תקיעה — הקולות שתוקעים בשופר בראש השנה . מצווה מן התורה לתקוע בשופר בראש השנה , וזה עיקר ייחודו של היום . ברם , נאמר "יום תרועה יהיה לכם " ( במדבר _כט , א . ( מעיקר הדין חייב אדם לשמוע בראש השנה תשע תקיעות , שלוש פעמים : " תקיעה תרועה תקיעה . " אולם בעוד שלגבי התקיעה יודעים שזח קול פשוט וחלק , חלוקות הדעות לגבי _הגרועה שנאמר עליה שהיא כיבבת . ולא ידעו אם גניחה היא או יללה . התקין רבי אבהו , אמורא בארץ ישראל בשלהי המאה השלישית , לצאת ידי הספק ולהוסיף עוד שלושה קולות : שברים . התרועה נשמעת , איפוא , כגניחה והשבריס כיללה ( ראש השנה , לד , א . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור