תשר"ק

סדר הא"ב מסופו לתחילתו . כמה פיוטים ותפילות מיוסדים על תשר"ק . דוגמה לכך תפילת מוסף בשבת לפי קצת מנהגים : "תכנת שבת _לצית קרבנותיה " ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור