ת^זלי

החודש השביעי למניין החודשים מניסן והראשון למניין החודשים מתשרי . הוא מלך לכל החודשים , שיש בו כמה ימים טובים . הוא לעולם מלא , בן לי יום . א י בתשרי הוא ראש השנה ולעולם אינו חל בימים א , ד , ו . מזלו של תשרי מאזניים . כשמות שאר החודשים הנוהגים כיוס בלוח העברי מקור שמו של חודש תשרי הוא בבלי ומשמע השם הבבלי הוא "התחלה . " להלן כמה מהתאריכים והמאורעות החשובים שאירעו בחודש זה : א י — יום א של ראש השנה . לפי דעה אחת נברא בו העולם ! יום _יעקידת יצחק על גבי המזבח : היום שעזרא כינס בו את העם ליד שער המים וקרא לפניהם עד מחצית היום מספר התורה ( נחמיה ח . ( ב ' — יום ב של ראש השנה . ג י — יצום גדליה , לזכר רצח גדליהו בן אחיקם בידי ישמעאל בן נחניה . עם מותו בטלה שארית היישוב היהודי בארץ לאחר חורבן בית ראשון . ח י — החלה חנוכת הבית בימי שלמה . ט י — ערב יום הכיפורים . י ' — יום הכיפורים : בזמן המקדש — התחלת שנת היובל : לפנים יום מחולות ושמחה לבנות ירושלים,- פרוץ מלחמת יום הכיפורים , התקפת הפתעה של מצרים וסוריה על מדינת ישראל , תשל"ד . ( : 973 ) י " א — הקמה בן לילה של אחת עשרה נקודות התיישבות בנ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור