ת^ועת הימים

הימים שמראש חודש אב עד יתשעה באב . משנכנס אב ממעטים בשמחה , ושבוע שחל בו תשעה באב אסור בכביסה ובתיספורת . עד אחרי תשעה באב , נוהגים איסור בקניית בגדים או מנעלים חדשים , אפילו כדי ללובשם לאחר תשעה באב . ואין אוכלים בשר ואין שותים יין ואין רוחצים רחיצה של תענוג . שבת שבתוך תשעת הימים קרויה * שבת חזון . תשעה הימים חותמים את שלושת השבועות של ימי יבין המצרים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור