יום צום לזכר חורבן בית המקדש בתשעה באב . צום תשעה באב חל מערב עד ערב , כמו * יום הכיפורים ולהבדיל משאר צומות שהם מעלות השחר . בתשעה באב מתענים כמו ביום הכיפורים . חל תשעה באב כשבת דוחים את הצום ליום א ' שלמחרתו . כמו בערב יום הכיפורים גם בערב תשעה באב מקדימים להתפלל מנחה וסועדים סעודה מפסקת כשעדיין נראית החמה . נוהגים לאכול סעודת קבע לפני מנחה , ואחר מנחה יושבים על הארץ ואוכלים פת במלח או ביצה קשה . בסעודה המפסקת אוכלים תבשיל אחד בלבז . בתשעה באב אסור ללמוד תורה לבד מדברי אבילות וענייני החורבן . קודם תפילת מעריב חולצים את הנעלים , מסירים את הפרוכת מעל ארון הקודש ומתפללים בקול דממה כדרך האבלים . יושבים על הארץ . לאחר מעריב קוראים מגגילת יאיכה ואומרים קינות . יש הנוהגים לברך על מקרא מגילה אס קוראים ממגילה על קלף . אך ברכה זו על מגילה לא נזכרה בתלמוד . בבוקר נוטלים ידיים , עד קשרי האצבעות . ולדעת הרמב " _ס אין נוטלים כלל . אין לובשים טלית ותפילין בתפילת שחרית ( יהודי תימן לובשים טלית . ( קוראים בתורה בפרשת ואתחנן "כי תוליד בנים ובני בנים " ( דברים ד , כה-מ , ( מפטירים בנביא ( ירמיהו ח , ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור