ינ?זמי0זי קך ^זה

כינוי לאכזרים שונים שמשתמשים בהם לצורך מצווה , כגון "תפילין , רימונים לספר תורה , יד , כתונת לספר תורה . ויש הנקראים "תשמישי מצווה " כגון טלית , מנורה , פמוטות , גביע לקידוש ולהבדלה , קופסא לאתרוג , הדס לבשמים , שופר וכל כיוצא באלה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור