תלי עשר

משמעו שנים עשר . חטיבה של דברי "נבואה שנתנבאו שנים עשר נביאים ואין בכל אחד מהם כדי ספר בעל כמות לעצמו . צירופם כדי ספר אחד משום " אידי _ךזוק \ ר מיר 5 ס " ( בשביל שהוא קטן — יאבד , ( כדברי חכמים בגמרא ( בבא בתרא יד ע " ב . ( לא ידוע מה היו העקרונות שהינחו את מסדרי תרי עשר בסידור הספרים . הם מסודרים בעיקרון לפי סדר הזמנים , על פי הכתוב בראש דבריהם או על פי הידוע למסדרי המקרא ממקורות אחרים . תרי עשר נחלק לשתי קבוצות , תשעה נביאים שחיו לפני חורבן בית ראשון , והם הושע , יואל , עמוס , עובדיה , יונה , מיכה , צפניה , נחום וחבקוק , ונביאים שחיו בראשית ימי בית שני , והם חגי , זכריה ומלאכי . ששת הראשונים ניבאו לפני גלות עשרת השבטים או סמוך לה . צפניה , נחום וחבקוק ניבאו בתקופה שבין גלות עשרת השבטים לחורבן בית ראשון . על זמנו של יואל אין ידיעות אך חכמים חשבוהו בין הקדמונים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור