תרי"ג מצוות

שש מאות ושלוש עשרה מצוות שנאמרו בתורה . האמורא ר י שמלאי היה הראשון שקבע מניין המצוות : "דרש ר י שמלאי : שש מאות ושלוש עשרה מצוות נאמרו לו למשה , שלוש מאות ושישים וחמישה לאווין — כמניין ימות החמה , ומאתיים ארבעים ושמונה עשה — כנגד איבריו של אדם " ( מכות כג ע " ב . ( ומכאן דרש רבי יהודה ברבי סימון : "כל אבר ואבר אומר לאדם : בבקשה ממך עשה בי המצווה הזאת ... כל יום ויום אומר לאדם : בבקשה ממך אל תעשה בי את העבירה הזאת " ( פסיקתא דרב כהנא , מנדלבאום , ( 203 רב המנונא , שם בגמרא ( מכות כג ע " ב , ( סמך את הגימטריא על הפסוק "תורה ציווה לנו משה " ( דברים לג , ד . ( תורה בגימטריא שש מאות ואחת ועשרה ועוד שתי הדיברות הראשונות "אנוכי " ו"לא יחיה לך , " הרי תרי " ג . למניין המצוות אין משמעות הלכתית והוא נושא אופי עיוני בלבד . אך חכמים רבים עסקו בפירוש מניינו . הראשון שסידר את המצוות לפי תרי " ג הוא בעל הלכות גדולות . רב סעדיה גאון ורב שלמה אבן גבירול פייטו אותן ב"אזהרות" — פיוטים על תרי " ג מצוות . הרמב " ם שכתב ספר מיוחד , הוא ספר המצוות , ביקר את המונים בתוכן גם מצוות מדרבנן , ואף יש מצוות שמ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור