תרומת מעשר

תרומה שתלוי חייב להפריש מן המעשר שקיבל ולתתה לכוהן . ישראל חייב לתת מעשר ללוי וזה חייב לתת לכוהן אחד מעשרה מן המעשר , שהוא אחד ממאה מן היבול הכללי של החקלאי . מכאן שהכוהן קיבל תרומה גדולה מן הישראל ותרומת מעשר מן הלוי . שכך אמרה תורה : "ואל הלוויים תדבר ואמרת אליהם : כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאתם בנחלתכם , והרמותם ממנו תרומת ה י מעשר מן המעשר ... כן תרימו גם אתם תרומת ה י מכל מעשרותיכם " ( במדבר יח , כו-כז . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור