תרגום ירושלמי

תרגום ארץ ישראלי לתורה . אין זה תרגום מילולי מדוייק , והמאפיין אותו הוא דווקא תרגום אגדי חופשי של הכתובים . נתחבר ככל הנראה במאות הז י -הח י ולשונו ארמית גלילית . היו שייחסו אף אותו ליונתן בן עוזיאל , שכן קראו את הנוטריקון ת"י — תרגום יונתן במקום תרגום ירושלמי . רב האי גאון , שנשאל לדעתו על התרגום של ארץ ישראל , השיב : "אין אנו יודעים תרגום ארץ ישראל מי אמרו , ואין אנו יודעים אותו גופו ולא שמענו ממנו אלא מעט . " תלמידי רב האי אף הסתייגו ממנו כפירוש , מפני שלא נמסר בקבלה . גם בתלמוד הירושלמי מובאות בכמה מקומות ביקורות על תרגום זה ( למשל : מגילה ד , י . ( שרידים של תרגום ירושלמי נוסף , שנמצאו בכמה כתבי יד , שובצו לתוך התרגום הירושלמי הקודם במהדורות של מקראות גדולות , מאז המהדורה שנדפסה בוונציה בשנת . 1518  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור