תרגום יונתן

תרגום הנביאים לארמית , שעשה , לפי המסורת , יונתן בן עוזיאל , שהיה מתלמידיו של הילל הזקן . חכמים החשיבו הרבה תרגום זה . מקורו כנראה בארץ ישראל ונערך בבבל ושם נתקבל כתרגום הרשמי . בתרגום יונתן לנביאים משוקעים הרבה מדרשי אגדה ויש בו חומר פרשני קדום . הגמרא במסכת מגילה ( ג ע " א ) מספרת שיונתן אמר תרגומו מפי חגי , זכריה ומלאכי , ומן השמיים שאלו מי גילה סתרי לבני ! והוא העיד על עצמו שעשה זאת כדי שלא תרבה מחלוקת בישראל . התרגום לתורה , המכונה תרגום ירושלמי א י , כונה גס הוא בטעות בשם תרגגם יונתן ( מפני הקיצור ת " י היכול להתפרש באופנים שונים . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור