כםתלגום אונקלוס

לפי מסורות שונות היה אונקלוס עקילס הגר שחי בדור הראשון שלאחר החורבן . לפי אגדה אחת היה בן אחיו של טיטוס . על זהותו ועל זמנו חלוקות הדיעות בין החוקרים , אך נראה שהתרגום נתגבש במאות הראשונות לסה"נ . בלשונו הארמית ניכרות תכונות מזרחיות ומערביות אלה בצד אלה וסבורים שמקורו בארץ ישראל אך עריכתו וניקודו נעשו בבבל . התרגום נאמן בדרך כלל למקור וממעט במדרשים אך מרחיק כל ביטויי הגשמה של הקדוש ברוך הוא . לעיתים יש בו סטיות מן המקור כדי שלא יימצא מקום למקטרגים על התורה , כי משניתרגמה התורה נחשפה לחכמי העמים . חכמים קבעו שיהא אדם קורא כל שבוע את פרשת השבוע שניים מקרא ואחד תרגום — יקרא את המקור , שתי פעמים ולאחריו את התרגום כדי להבין מה קרא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור