תךבות

הסתדרות לטיפוח התרבות והחינוך העבריים , לשונה וספרותה , ולהפצתם בקרב יהודי הגולה הוקמה במוסקבה בשנת 1917 אחרי המהפכה באישור השילטונות . בפרק זמן קצר הקימה "תרבות " ברוסיה רשת רחבה של בתי ספר יסודיים ותיכוניים , בתי מדרש למורים ואוניברסיטאות עממיות , שלשון ההוראה בהן היתה העברית . מהפכת אוקטובר והטלת החרם על הלשון העברית שמו קץ לפעילותה וחיסלו את הישגיה . מאז שנת 1919 פעלה " תרבות " בפולין , בליטא . בלטביה , כבסרביה , בבוקובינה , בבולגריה , באסטוניה ברוסיה הקרפאטית ועוד . בשנת 1938 הגיע מספר מוסדות " תרבות " בפולין ל 270 עם 456 , 000 תלמידים ו 1 , _400 מורים . סמינרים למורים הכשירו עובדי הוראה , ובתי הספר של "תרבות " שימשו מרכזים לפעילות עברית וציונית . שישים אחוז מכל העלייה החלוצית מפולין היו יוצאי "תרבות . " כיבוש המדינות בידי הנאצים במלחמת העולם השנייה וסיפוח חלק מהן לידי הרוסים שמו קץ לפעולותיה של "תרבות" באירופה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור