תקי^ה

התקיעה היא אחד משלושת הקולות שמשמיעים בשופר . היא קול רצוף אחד . בבית המקדש היו תוקעים בשופר באירועים מיוחדים בצד התקיעה והתרועה בחצוצרות . השם "תקיעה " או "תקיעות " נתייחד לתקיעת השופר • בראש השנה , שחייב בה כל איש מישראל . מעיקרא היו חייבים לשמוע שלוש פעמים _תקיעה תרועה תקיעה . אך שכשנתעורר ספק : תרועה מהי , תיקן רבי אבהו מקיסרי להוסיף שברים , הדומים לקול אנחה , על התרועה הנשמעת כיבבה . ומעתה גדל מיספר התקיעות של חובה שהיו תוקעים : ג י פעמים תקיעה שברים תרועה תקיעה ; ג י פעמים תקיעה שברים תקיעה ; תקיעה תרועה תקיעה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור