תקופת הכבישים

בראשית ימי העלייה השלישית היה מחסור במקומות עבודה בארץ ורבים מן הפועלים הועסקו בעבודות ציבור ממשלתיות . חלק ניכר מן העולים עבד בסלילת כבישים . באותו פרק נסללו כבישי טבריה-צמח , חיפה-ג י דה . עפולה-נצרת ואחרים . אחרים הועסקו בהנחת מסילות ברזל , בניין מחנות לצבא הבריטי ועוד . העבודות נמסרו למישרדי העבודה של אירגוני הפועלים . הללו הקימו מחנות לעובדים . במחנות אלה נתארגנו ונתגבשו ראשוני הגופים הקיבוציים והציבוריים בארץ , " גדוד העבודה , " קיבוצי " השומר הצעיר , " " הפועל המזרחי " ועוד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור