תקו$ה

עונה בשנה הקשורה בתנועת כדור הארץ סביב השמש , ובהשפעת אור השמש עליו . ארבע תקופות הן בשנה : תקופת ניסן , תקופת תמוז , תקופת תשרי , תקופת טבת . בכל עבודות השדה והחקלאות יש חשיבות לידיעת עונות השנה . חכמים אמרו : "כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב , עליו הכתוב אומר : י"ואת פועל ד י לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו " ( שבת עה ע " א . ( שכך אומר הרמב"ם לגבי מצוות אהבת ה י ויראתו : "והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו ! בשעה שיתבונן האדם במעשיו ובברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר " וכו י ( הלכות יסודי התורה ב , ב . ( ועוד אמרו שם בגמרא ( שבת : ( "ומניין שמצוה על אדם לחשב תקופות ומזלות ! שנאמר י ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים ( דברים ד , ו . " ( שניים הס החישובים העיקריים של תקופות השנה , האחר של שמואל , האמורא הבבלי , והיא מכונה תקופה דשמואל , והאחר של רב אדא , אמורא בבלי אף הוא , שני דורות מאוחר יותר . שניהם שנו דבריהם _ בברייתות אך שתיהן אבדו . לפי חשבונו של שמואל אורך השנה הוא שלוש מאות שישים וחמישה יום , ושש שעות . ולפיכך יש בכ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור