תקון סופרים

ספר "לסופרי סת " ם הכותבים ספרי תורה תפילין ומזוזות . עיקרו של הספר הוא נוסח "ספר התורה , חלוקתו לספרים , לפרשיות פתוחות וסתומות , עיטורים , אותיות שמנוקד עליהן ועוד . נוסף לכך באים בו דינים והנהגות של הסופר . יש שהוסיפו גם נוסחי כתיבת שטר חוב , שטרי חליצה ( מיאון , _גיטין וצוואות שסופר סת " ם היה כותב . תיקון סופרים משמש גם את הקורא בתורה , הצריך לקרוא מן הספר הבלתי מנוקד והבלתי מוטעם . הוא מכין את עצמו על ידי שהוא קורא בתיקון סופרים . יש מהדורות מיוחדות לצורך זה , שבצד אחד ניתן הכתוב בניקוד ובטעמים וכנגדו העמודה מספר התורה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור