תקין ליל שבועות

מינהג עתיק בישראל להיות ערים בליל חג "השבועות ולהתכונן לקבלת התורה למחרת בקריאת התורה . בלילה זה עורכים תיקון מיוחד . נפוץ ביותר הוא סדר התיקון שקבעו מקובלי צפת . קוראים קצת פסוקים ראשונים ואחרונים מכל פרשה בחומש ומכל ספרי _התנ"ך , קצת מיזמורי "תהילים , מגילת "רות , משנה ראשונה ואחרונה מכל אחד מששת סדרי המשנה , פרק א " מספר יצירה , סדר תרי " ג מצוות , מאמרי "ה " זוהר " ועוד . נהגו לטבול בסוף התיקון במיקווה או בנהר ולעמוד לתפילה עם הנץ החמה . בעדות ספרד מכונה לילה זה "משמארה , " ונאמרים פיוטים מיוחדים ללילה זח . בהפסקות שבלימוד מכבדות הנשים את הלומדים במשקאות ובעונות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור