תקון ליל הושענא רלה

סדרי לימוד ומאמרות לליל "הושענא רבה . נוהגים להיות ערים בלילה זה ולקרוא את כל ספר "דברים , ספרי "תהילים , קטעים מן "ה " זוהר " ותחינות . הסדר שונה מעדה לעדה . ההתייחסות לליל הושענא רבה כאל לילה מיוחד היא קדומה . בפולקלור העממי נתייחד לו מקום רב . לפי אמונת העם יוצאת בליל הושענא רבה פיסת יד מן השמים וזורקת לכל אחד פתק ובו פסק הדין שנגזר עליו ביום הכיפורים , אם נחתם גורלו לשבט או לחסד , לחיים או למוות . ללימוד בלילה זה יש כוח לבטל גזירה רעה ולשנות לטובה את גזר הדין . היו שאמרו כי מי שלא יראה בלילה זה את צלו לא ישלים את שנתו ( רמב"ן במדבר יד , ט . ( אף רווחת האמונה שבלילה זה , כמו בליל שבועות , נפתחים השמים לרגע ואותה שעה שעת רצון היא וכל המכוון לבקש בה דבר — משאלתו מתקיימת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור